Mensen met kanker hebben vaak moeite met eten. Als het eten moeilijk gaat kunnen er allerlei gevoelens ontstaan. In plaats van lekker genieten van eten kan de maaltijd een worsteling zijn. Dit kan mensen boos of verdrietig maken. Deze gevoelens kunnen ook ontstaan wanneer anderen niet begrijpen dat het eten moeilijk gaat. Ook bij de naasten kunnen gevoelens ontstaan. De naasten kunnen bezorgd zijn, of zich verantwoordelijk voelen voor het eten.