Voor professionals

LWDO de specialist op het gebied van Voeding en Kanker

u

Wanneer is een oncologiediëtist nodig

Eén op de drie mensen krijgt ooit kanker. Veel mensen hebben daarbij vragen over hun voeding. Een oncologiediëtist ziet patiënten in verschillende fasen van de behandeling.

Behandeling

Het effect van kanker en de dieetbehandeling kan per persoon erg verschillen. De oncologiediëtist is expert op het gebied van voeding en kanker.

 

Kanker en de behandeling vergen veel van het lichaam. Het is nuttig dat patiënten, voor de start van de behandeling, zorgen om zo fit mogelijk te starten aan de behandeling.

 

Vaak spelen problemen die samenhangen met eten een rol voor, tijdens en na de behandeling van kanker. Onbedoeld gewichtsverlies komt vaak voor, net zoals toename in gewicht en klachten die het moeilijk maken om te eten. Dit zorgt voor verlies van spieren en conditie en dat vergroot het risico op ondervoeding. Ondervoeding heeft een nadelig effect op het resultaat van de behandeling.

De oncologiediëtist kan helpen in de verschillende fasen van de behandeling en daarna.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 

Tijdens de behandeling:
 • zo goed mogelijk gevoed blijven
 • zo fit mogelijk te zijn

Na de behandeling: 

 • na de behandeling helpen sneller te herstellen

En daarna:

 • bij vragen als de patiënt niet meer beter wordt, maar zo lang mogelijk in een goede conditie wil blijven
 • bij vragen over eten en drinken in de laatste fase van het leven (meer info)

 • onbedoeld gewichtsverlies
 • onbedoelde gewichtstoename
 • ondersteuning bij het behouden van spiermassa
 • verminderen van klachten die samenhangen met voeding bijvoorbeeld: misselijkheid, pijn, smaakverandering of een slechte eetlust
 • voedingsadvies afgestemd op persoonlijke situaties

Waarop zijn de adviezen van een oncologiediëtist gebaseerd?

De adviezen van oncologiediëtisten zijn gebaseerd op wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based), aangevuld met wat we weten uit de praktijk voor onderwerpen waar nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is (practice based).

De optimale zorg per ziekte is vastgesteld in kwaliteitsstandaarden, zoals behandelrichtlijnen en zorgstandaarden. Ze zijn gebaseerd op kennis, expertise en ervaringen uit de praktijk en op resultaten van onderzoek.

u

Wanneer verwijs ik naar een oncologiediëtist

Een praktisch online hulpmiddel hiervoor is de advieswijzer. Zorgverleners vullen deze in om te bepalen of een patiënt doorverwezen moet worden naar de oncologiediëtist.

De advieswijzer toont daarbij adviezen die direct al gegeven kunnen worden door zorgverleners. Deze adviezen kunnen meegegeven worden aan de patiënt.

Het risico op ondervoeding kan bepaald worden met een gevalideerd meetinstrument.
Deze zijn te vinden op de website van Meetinstrumentenzorg.
Als de score risico op ondervoeding aangeeft is doorverwijzing naar de oncologiediëtist nodig.

Het voorkeurs meetinstrument om het risico op ondervoeding te bepalen is de PG-SGA.
Klik hier voor het interactieve PG-SGA formulier en de bijbehorende uitleg.

Bepaal met de PG SGA het risico op ondervoeding.
Het eerste deel van de vragenlijst (de PG SGA SF= short form) kan door de patient zelf op papier of digitaal ingvuld worden. Het helpt de patient bij het bewustworden en formuleren van klachten.
Als de score 4 of hoger is, is doorverwijzing naar een oncologiediëtist nodig. 

Je kun ook het handboek Voeding bij kanker raadplegen, hoofdstuk Voedingsbeleid en bijbehorende bijlagen. 
Dit handboek gaat uit van feiten en ervaringen, waarbij de nieuwste inzichten zijn meegenomen. Het is van groot belang voor de ondersteuning van patiënten tijdens en na de behandeling van kanker.

Een ander hulpmiddel is de Artsenwijzer Diëtetiek.
Direct naar de Artsenwijzer >>

u

Wat is een dieetbehandeling bij kanker

Tijdens het eerste gesprek zal de oncologiediëtist gegevens verzamelen die relevant zijn voor een goede behandeling. Denk aan persoonsgegevens, medische gegevens, leefpatroon en voedingsvoorkeuren. Daarna zal de diëtist een diëtistisch onderzoek uitvoeren. Dat houdt in dat de diëtist de hulpvraag, verwachtingen, motivatie, huidige voeding en eventuele klachten navraagt. Daarop stelt de oncologiediëtist een behandelplan. Dit is altijd op maat, afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt. Samen worden doelen bepaald. De oncologiediëtist let hierbij op de hoeveelheid energie, eiwitten en of het alle benodigde voedingsstoffen bevat.

Soort kanker

Verschillende vormen van kanker geven vaak verschillende voedingsproblemen. Bijvoorbeeld bij long- en alvleesklierkanker vallen patiënten vaak onbedoeld af, terwijl bij borst- en prostaatkanker patiënten regelmatig last hebben van onbedoelde gewichtstoename.
Meer info >>

Waar vind ik een oncologiediëtist

Oncologiediëtisten werken in instellingen bijvoorbeeld in het ziekenhuis en in de eerste lijn bijvoorbeeld bij de thuiszorg of in eigen praktijken.

 • Ziekenhuis:
  Over het algemeen werkt een oncologiediëtist samen met een specialist. Deze en/of oncologieverpleegkundige of casemanager kan je doorverwijzen naar de oncologiediëtist in hun ziekenhuis.

 

 • Thuis:
  Een oncologiediëtist dichtbij thuis vindt de patiënt in de verwijsgidskanker.nl

  In deze gids zijn dietisten uit de 1e lijn, ziekenhuizen en radiologische centra opgenomen. Naar een diëtist in de 1e lijn kun jij als specialist, oncologieverpleegkundige, case manager je ook verwijzen. Dat kan ook gebeuren door de huisarts of oncologisch fysiotherapeut.
  De diëtist in de 1e lijn is vrij toegankelijk, dat betekent dat patiënten zonder een verwijzing terecht kunnen.

l

Ik wil me aanmelden bij de verwijsgidskanker

Bent u oncologiediëtisten en wilt u zich aanmelden bij de Verwijsgidskanker? Klik hier voor het aanmeldformulier

Wie mag zich oncologiediëtist noemen

De diëtist is dé HBO opgeleide specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid. De opleiding tot diëtist is wettelijk erkend (artikel 34 Wet BIG) en de diëtist is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Wie mag zich dietist noemen

Wat zijn de criteria voor een oncologiediëtist

Een diëtist noemt zich een oncologiediëtist wanneer deze voldoende werkervaring (> 2 jaar werkervaring) heeft. En scholing over voeding bij kanker heeft gevolgd. Hierdoor heeft een oncologiediëtist specifieke deskundigheid om voedingsadvies bij kanker te geven en te behandelen.

De Landelijke Werkgroep Dietisten Oncologie heeft kwaliteitsnormen vastgesteld voor het aandachtsgebied oncologie. Deze normen beschrijven aan welke voorwaarden je moet voldoen om jezelf diëtist met aandachtsgebied oncologie te mogen noemen. Wat zijn die criteria, en hoe verliep dit proces?
Lees hiervoor het artikel van het Tijdschrift voor voeding & diëtetiek.

Zie hieronder  ook de tabel Kwaliteitsnormen voor dietisten met aandachtsgebied oncologie.

bord met boterham erop en daarboven een metalen cloche en sleutel
Kwalitteitsnormen dietist met aandachtsgebied oncologie
b

Samenwerken met multidisciplinaire netwerken

Bij de dieetbehandeling werkt een oncologiediëtist samen met andere zorgverleners, zoals oncologieverpleegkundigen, en – fysiotherapeuten, de behandelend specialist en huisarts, zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn.

Samenwerking tussen verschillende professionals is in ontwikkeling. Er wordt steeds meer samengewerkt in netwerken per regio.

 • Bestaande netwerken in de regio zijn te vinden op de Verwijsgids Kanker
 • Op landelijk niveau wordt gewerkt aan verbetering van (na)zorg bij kanker. De Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) is lid van de groep die hiermee bezig is: de Taskforce Cancer Survivorsship Care.

b

Richtlijnen en zorgstandaarden

De adviezen van oncologiediëtisten zijn gebaseerd op wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based), aangevuld met wat we weten uit de praktijk voor onderwerpen waar nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is (practice based).

De optimale zorg per ziekte is vastgesteld in kwaliteitsstandaarden, zoals behandelrichtlijnen en zorgstandaarden. Ze zijn gebaseerd op kennis, expertise en ervaringen uit de praktijk en op resultaten van onderzoek.

STANDPUNT - VISOLIE EN CHEMOTHERAPIE

Uit dierstudies kwam naar voren dat een hoog gehalte aan PIFA’S in het bloed sommige soorten chemotherapie (Irinotecan, Carboplatin, Cisplatinum en Oxaliplatin) minder werkzaam zou maken. Resultaten van twee kleine studies bij 13 en 21 mensen met kanker liet zien dat door het gebruik van visolie het PIFA-niveau in het bloed steeg, maar dat dit geen negatief effect had op het effect van chemotherapie. Doordat de onderzochte groepen erg klein zijn kunnen hier geen conclusies aan worden verbonden.

Uit veiligheidsoogpunt adviseert de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) om 24 uur voor en 24 uur na het moment dat Irinotecan of platina bevattende chemotherapie wordt toegediend, geen visoliesupplementen te gebruiken. Omdat een aanzienlijk deel van de patiënten op eigen initiatief visoliecapsules gebruikt en dat niet spontaan meldt aan de arts of andere hulpverlener, is het belangrijk het gebruik van visolie na te vragen en dit advies bij de start van de behandeling te bespreken. Het eten van vette vis wordt niet afgeraden tijdens de behandeling met chemotherapie.

Lees hier het volledige online artikel over vette vis, visolie en chemotherapie.

STANDPUNT tav SUPPLETIE ANTI-OXIDANTEN TIJDENS CHEMO- en RADIOTHERAPIE

2010
We adviseren om het gebruik van hoge doseringen antioxidanten tijdens chemo- en radiotherapie te vermijden totdat duidelijk bewijs beschikbaar is dat de voordelen boven de mogelijke risico’s uitstijgen.
De maximale dosering van supplementen met antioxidanten die nog als veilig wordt beschouwd, volgens de gelezen literatuur en geïnterviewde deskundigen bovenop een normale voedingsinname, is 100% van de ADH.
Het is de verantwoordelijkheid van de arts en diëtist om supplementgebruik na te vragen bij de patiënt.


Meer informatie

Richtlijnen

Internationale richtlijnen over voeding bij kanker en chirurgie:

Nederlandse richtlijnen:

 • Ten Have et al. Handboek Voeding bij kanker. (2022) De Tijdstroom.
  In juni 2022 is een nieuwe uitgave verschenen van het Handboek Voeding bij Kanker. Dit is een belangrijk boek voor oncologiediëtisten met de laatste stand van zaken over voeding bij kanker.
  Het boek is ook een belangrijk naslagwerk voor anderen die werken met mensen met en na kanker.
  Koop hier het boek
 • Hygienische voedingsrichtlijn LODHS

Handboek Voeding bij kanker

Dit handboek gaat uit van feiten en ervaringen, waarbij de nieuwste inzichten zijn meegenomen. Het is van groot belang voor de ondersteuning van patiënten tijdens en na de behandeling van kanker.

Koop nu het handboek >

Meer informatie over het handboek

Voor wie is het handboek:

Dit handboek geeft een overzicht van de huidige kennis over voeding bij kanker, de voedingsproblematiek en de mogelijkheden om goede zorg te verlenen. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de (oncologie)diëtist. Maar omdat goede voedingszorg multidisciplinair is en de zorg voor de voedingstoestand ook hoort tot het professionele handelen van de arts, verpleegkundige, fysiotherapeut en andere paramedici, is dit handboek ook voor hen bedoeld.

De redactieleden van het handboek:

Lees hier de uitgebreide informatie >>

Bronnen

Oncologie diëtisten zetten hun expertise in en dragen bij aan de website Voeding en Kanker.

Hier worden vragen beantwoord over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling van kanker en voeding na de behandeling van kanker. Voedingenkankerinfo.nl is een programma van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF). Het WKOF werkt samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Wageningen universiteit, de landelijke werkgroep diëtisten oncologie (LWDO) en met kanker.nl

Contactformulier