Over Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie


LWDO de specialist op het gebied van Voeding en Kanker

Wie zijn wij?

Wij zijn in oncologie gespecialiseerde diëtisten uit Universitair Medische Centra, algemene ziekenhuizen, categorale oncologische ziekenhuizen, radiotherapeutische centra, eerste lijn, hoge scholen voor voeding en dietetiek.

Z

Missie

De missie van de LWDO is het optimaliseren van de voedingszorg op het gebied van de oncologie door:

  • Een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen;
  • Kennis uit te dragen naar professionele hulpverleners;
  • Het aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en instanties op het gebied van de voedingszorg bij kanker;
  • Ontwikkelingen in de oncologie en de oncologische diëtetiek volgen en ervaringen, nieuwe ideeën en ontwikkelingen op dit gebied uit te wisselen en te bediscussiëren;
  • Standpunten op basis van (literatuur)onderzoek, ervaring en nieuwe ontwikkelingen formuleren en uitdragen, zoveel mogelijk in samenwerking met andere disciplines;
  • Betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek.

De LWDO is een erkend netwerk van

Logo Nederlandse Vereniging Diëtisten

De LWDO werkt samen met

Logo Kenniscentrum ondervoeding
Logo Nederlandse Vereniging Diëtisten

Contactformulier