Over Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie


LWDO de specialist op het gebied van Voeding en Kanker

Wie zijn wij?

Wij zijn een landelijke netwerk van ongeveer 35 ervaren oncologiediëtisten, werkzaam in verschillende vormen van kanker en kankerbehandelingen, in de verschillende lijnen en organisaties in de gezondheidszorg, in onderzoek en onderwijs. We komen 2 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn we actief in verschillende commissies voor aandachtsgebieden zoals voorlichting, richtlijnen en PR. 

Onder de LWDO vallen ook acht regionale werkgroepen. Deze korte lijnenstructuur maakt dat de LWDO heel efficiënt kan werken. Zo is de LWDO snel op de hoogte van wat er regionaal in de diëtetiek speelt en kunnen zaken die door de LWDO worden besproken en ontwikkeld snel over alle regio’s worden verspreid. 

Z

Missie

De missie van de LWDO is het optimaliseren van de voedingszorg op het gebied van de oncologie door:

 • Een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen;
 • Kennis uit te dragen naar professionele hulpverleners;
 • Het aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en instanties op het gebied van de voedingszorg bij kanker;
 • Ontwikkelingen in de oncologie en de oncologische diëtetiek volgen en ervaringen, nieuwe ideeën en ontwikkelingen op dit gebied uit te wisselen en te bediscussiëren;
 • Standpunten op basis van (literatuur)onderzoek, ervaring en nieuwe ontwikkelingen formuleren en uitdragen, zoveel mogelijk in samenwerking met andere disciplines;
 • Betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek.

Lidmaatschap LWDO

De LWDO vergadert 2 x per jaar plenair.

Criteria voor het lidmaatschap van de LWDO:

 • Opgeleid als diëtist.
 • Werkzaam op een van de Hogescholen met de opleiding Voeding en Diëtetiek (streven is 1 afgevaardigde per Hogeschool), werkzaam in onderzoek (gerelateerd aan voeding en kanker), werkzaam in de patiëntenzorg.
 • Indien werkzaam in de patiëntenzorg: ruime ervaring met aandachtsgebied oncologie (gemiddeld 4 uren oncologische patiëntenzorg/ week, gedurende minstens 2 jaar of gemiddeld minstens 2 uren oncologische patiëntenzorg/ week, gedurende 5 jaar).
 • Actieve participatie in een commissie en/of een bestuursfunctie binnen de LWDO
 • Initiatiefrijk
 • Intentie om minimaal 3 jaar lid te zijn
 • Ingeschreven in basis- of kwaliteitsregister (alleen voor leden in de patiëntenzorg)
 • Aantoonbaar scholing gevolgd op het gebied van voeding en kanker,
  bij voorkeur de Post HBO scholing Voeding en Kanker.

De contributie bedraagt €50,-.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen via het contactformulier.

Verwante werkgroepen

Het LWDO werkt samen met deze werkgroepen binnen de diëtistische oncologie.
Klik op het betreffende logo voor meer informatie.

Logo CHIODAZ.
Logo LODHS

De LWDO is een erkend netwerk van

Logo Nederlandse Vereniging Diëtisten

De LWDO werkt samen met

Logo KWF 2023
Logo Kenniscentrum ondervoeding

Contactformulier