Logo CHIODAZ.

Het CHIODAZ staat voor Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen. Het is een netwerk dat zich specifiek bezig houdt met de dieetbehandeling bij operaties aan de slokdarm, maag, lever, alvleesklier en gal. De diëtisten in het CHIODAZ werken in een academisch ziekenhuis of het Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut.

Binnen het CHIODAZ zijn twee werkgroepen actief voor diëtisten uit de verschillende ziekenhuizen die een centrum zijn voor de operatieve behandeling van patiënten met slokdarm- of maagkanker enerzijds en lever-, alvleesklier- en galkanker anderzijds. Dit kunnen ook niet academische ziekenhuizen zijn.

Doelstelling(en) van de CHIODAZ

Het CHIODAZ wil het diëtistisch handelen bij patiëntengroepen die een chirurgische ingreep (hebben) ondergaan bij slokdarm-, maag-, lever-, alvleesklier en galkanker, zoveel mogelijk evidence based onderbouwen.

Verdieping

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

  • Onderbouwen van voedings- en dieetadviezen op basis van wetenschappelijk onderzoek en literatuurstudie.
  • Stimuleren, initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
  • Opstellen van landelijke (evidence based) voedings- en dieetrichtlijnen.
  • Uitdragen van kennis aan professionele hulpverleners en patiënten door middel van het verzorgen van vakinhoudelijke publicaties, lezingen en presentaties en mede organiseren van Post HBO cursussen.
  • Uitdragen van kennis door een bijdrage te leveren aan diverse publicaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke van Leeuwen, F.N.M.vanLeeuwen-6@umcutrecht.nl.