Logo LODHS

LOHDS staat voor Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie. Het is een netwerk dat zich specifiek bezig houdt met de dieetbehandeling van patiënten met hematologische kanker. De diëtisten in het LODHS werken in diverse ziekenhuizen in Nederland.

Leden werkgroep LODHS

Doelstelling(en) van de LODHS

  • Het uitwisselen van ervaringen, ideeën en ontwikkelingen die betrekking hebben op diëtetiek.
  • Het ontwikkelen van voedingsbeleid bij hematologische-oncologische behandelingen.
  • Het vermeerderen van kennis op het gebied van de hematologische-oncologische diëtetiek.
  • Initiëren en stimuleren van onderzoek op het gebied van voeding bij de hematologische-oncologische patiënt.
  • Fungeren als vraagbaak voor diëtisten en andere hulpverleners.

Criteria voor deelname aan het netwerk

Diëtisten, klinisch werkzaam met aandachtsgebied hematologie in centra:

  • Waar allogene en autologe stamceltransplantaties worden verricht (level A).
  • Waar autologe (maar niet allogene) stamceltransplantatie worden verricht (level B).
  • Waar intensieve hematologische zorg (zoals behandeling van acute leukemie) wordt verleend (level C-HIC).
  • Waar nazorg na autologe stamceltransplantaties wordt verleend (level C-SCT).
  • Die onderzoek doen bij de hematologische-oncologische patiëntengroep.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Somer, M.Somer@umcutrecht.nl.