Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie


De specialist op het gebied van Voeding en Kanker

Jeanne Vogel

In memoriam: Jeanne Vogel

Zondag 15 oktober 2023

Afgelopen maandag 9 oktober 2023 is geheel onverwacht Jeanne Vogel overleden.

Jeanne was een van de grondleggers van de oncologische diëtetiek en van de Landelijke Werkroep Diëtisten Oncologie (LWDO), die zij heeft opgericht.
Jeanne heeft zich altijd vol toewijding en passie ingezet voor de voedingszorg bij kanker. Mede dankzij haar is de diëtist nu een volwaardig lid van het behandelteam van de patiënt met kanker.

Als collega was Jeanne voor velen van ons een voorbeeld, een mentor, een wijze en diplomatieke vrouw waarop je kon bouwen en die je om raad kon vragen. Ze kon als geen ander collega’s stimuleren, mensen een podium geven en in hun kracht zetten.
Het is niet te bevatten dat ze er niet meer is met haar rake en humoristische opmerkingen, haar gedrevenheid voor haar vak, de mensen met kanker, voor de palliatieve zorg en natuurlijk voor het Handboek Voeding bij Kanker. Als mede-initiator van deze standaard voor voedingsbehandeling in de oncologie, heeft ze tot het laatst bijgedragen. Het is nog maar kort geleden dat ze als LWDO-lid afscheid nam en ze benoemd is tot erelid.

Jeanne bedankt voor je inzicht, je tomeloze energie en enthousiasme maar vooral voor je collegialiteit en vriendschap.
We zullen je ontzettend missen.

Bestuur en leden LWDO

Nieuws

Handboek Voeding bij kanker

Dit handboek gaat uit van feiten en ervaringen waarbij de nieuwste inzichten meegenomen zijn. Het is van groot belang voor de ondersteuning van patiënten tijdens en na de behandeling van kanker.

 

Meer informatie over het handboek

Voor wie is het handboek:

Dit handboek geeft een overzicht van de huidige kennis over voeding bij kanker, de voedingsproblematiek en de mogelijkheden om goede zorg te verlenen. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de (oncologie)diëtist. Maar omdat goede voedingszorg multidisciplinair is en de zorg voor de voedingstoestand ook hoort tot het professionele handelen van de arts, verpleegkundige, fysiotherapeut en andere paramedici, is dit handboek ook voor hen bedoeld.

De redactieleden van het handboek:

Lees hier de uitgebreide informatie >>

NTVD: artikel over het belang en pleidooi voor meer multidisciplinaire oncologische zorgnetwerken

In het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, nummer 3, juli 2023, staat een artikel over het belang en pleidooi voor meer multidisciplinaire oncologische zorgnetwerken. Met als doel een goed op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt, ook buiten de muren van het ziekenhuis.

Klik hier voor het volledige artikel.

De LWDO is een erkend netwerk van

Logo Nederlandse Vereniging Diëtisten

De LWDO werkt samen met

Logo Kenniscentrum ondervoeding
Logo Nederlandse Vereniging Diëtisten

Contactformulier