Landelijke Werkgroep

Diëtisten Oncologie

De specialist op het gebied van Voeding en Kanker

ProfessionalsPatiënten

Missie LWDO

De missie van de LWDO is het optimaliseren van de voedingszorg op het gebied van de oncologie:

k

Richtlijnen

Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen.

Kennis uitdragen

Kennis uitdragen naar professionele hulpverleners.
w

Aanspreekpunt

Het aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en instanties op het gebied van de voedingszorg bij kanker.

Ontwikkelingen

In de oncologie en de oncologische diëtetiek volgen en ervaringen, nieuwe ideeën en ontwikkelingen op dit gebied uitwisselen en bediscussiëren.

Standpunten

Op basis van (literatuur)onderzoek, ervaring en nieuwe ontwikkelingen formuleren en uitdragen, zoveel mogelijk in samenwerking met andere disciplines.

Handboek voeding bij kanker

Dit handboek gaat uit van feiten en ervaring waarbij de nieuwste inzichten meegenomen zijn. Het is van groot belang voor de ondersteuning van patiënten tijdens en na de behandeling van kanker.

 

Redactieleden

Jeanne Vogel

Sandra Beijer

Peggy Delsink

Niki Doornink

Herma ten Have

Rianne van Lieshout 

Dit handboek geeft een overzicht van de huidige kennis over voeding bij kanker, de voedingsproblematiek en de mogelijkheden om goede zorg te verlenen. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de (oncologie)diëtist. Maar omdat goede voedingszorg multidisciplinair is en de zorg voor de voedingstoestand ook hoort tot het professionele handelen van de arts, verpleegkundige, fysiotherapeut en andere paramedici, is dit handboek ook voor hen bedoeld.

verwijsgids kanker

Een oncologie diëtist bij u in de buurt vindt u op  verwijsgidskanker.nl

Om opgenomen te worden in de Verwijsgids Kanker kunnen diëtisten die voldoen aan de criteria diëtist met aandachtsgebied oncologie zich aanmelden

Volg ons op Facebook @lwdo

 

 

 

Volg ons op Instagram

Je kunt ons volgen via @oncologiedietisten

 

Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie

In oncologie gespecialiseerde diëtisten uit Universitair Medische Centra, algemene ziekenhuizen, categorale oncologische ziekenhuizen, radiotherapeutische centra,  eerste lijn, hoge scholen voor voeding en dietetiek:
 

Lidmaatschap LWDO

  • functie diëtist
  • ruime ervaring in oncologie
  • bereidheid om actief te participeren in een commissie en/of een bestuursfunctie te bekleden
  • bereidheid om initiatieven te nemen
  • intentie om minimaal 3 jaar lid te zijn
  • ingeschreven in basis- of kwaliteitsregister (alleen voor leden, niet voor bijzonder lidmaatschap)
  • aantoonbaar scholing gevolgd hebben op het gebied van voeding en kanker, bij voorkeur de Post HBO scholing Voeding en Kanker

De LWDO streeft naar een goede landelijke spreiding van leden en goede vertegenwoordiging van alle onderzoeks- en behandelcentra en de verschillende oncologische aandachtsgebieden.

De LWDO werkt samen met

De LWDO is een erkend netwerk van de

 

Integraal Kankercentrum Nederland

Regionale werkgroepen

Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) ondersteunt zorgverleners in de oncologische zorg. Regionale werkgroepen diëtetiek zijn daarbij aangesloten. Leden zijn diëtisten uit zowel de eerste, tweede als derde lijn met aandachtsgebied oncologie. Het doel is de oncologische zorg van diëtisten in de regio te bevorderen door het uitwisselen van kennis en ervaring en door samenwerking met andere oncologische zorgverleners.

Neem voor meer informatie contact op met onderstaande voorzitters/ contactpersonen of kijk op IKNL.

Via de IKNL-shop kan ook informatie besteld of gedownload worden, bijvoorbeeld samenvattingskaartjes van een richtlijn.

Jolanda Gijben

Locatie: Amsterdam

Instituut/praktijk: Dieet Compleet

             

Alien Ketelaar

Locatie: Groningen

Instituut/praktijk: 

Nij Smellinghe

     

Irene Haveke 

Locatie: Enschede

Instituut/praktijk: Ziekenhuisgroep Twente

Marjan Mullers

Locatie: Maastricht

Instituut/praktijk: UMC+

     

Aline van Kempen

Locatie: Nijmegen

Instituut/praktijk: Ziekenhuis Rijnstate

   

Yvette Kilian

Locatie: Rotterdam / Leiden

Instituut/praktijk: dieetistopsport.nl

Lid van TeamNL Performance Nutrition / ISAK level 1

              

Herma ten Have

Locatie: Utrecht

Instituut/praktijk: Careyn Utrecht

            

Lisette van Miert

Locatie: Eindhoven

Instituut/praktijk: Instituut Verbeeten, Tilburg

     

Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie 

Contact opnemen

Telefoon

E-mail

p.delsink@etz.nl

Ans van Stijgeren

Contact of vragen over de website

Ruth van den Biggelaar

Contact of vragen over de website