Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie


De specialist op het gebied van Voeding en Kanker

Nieuws

Handboek Voeding bij kanker

Dit handboek gaat uit van feiten en ervaringen waarbij de nieuwste inzichten meegenomen zijn. Het is van groot belang voor de ondersteuning van patiënten tijdens en na de behandeling van kanker.

 

Meer informatie over het handboek

Voor wie is het handboek:

Dit handboek geeft een overzicht van de huidige kennis over voeding bij kanker, de voedingsproblematiek en de mogelijkheden om goede zorg te verlenen. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de (oncologie)diëtist. Maar omdat goede voedingszorg multidisciplinair is en de zorg voor de voedingstoestand ook hoort tot het professionele handelen van de arts, verpleegkundige, fysiotherapeut en andere paramedici, is dit handboek ook voor hen bedoeld.

De redactieleden van het handboek:

Lees hier de uitgebreide informatie >>

NTVD: artikel over het belang en pleidooi voor meer multidisciplinaire oncologische zorgnetwerken

In het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, nummer 3, juli 2023, staat een artikel over het belang en pleidooi voor meer multidisciplinaire oncologische zorgnetwerken. Met als doel een goed op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt, ook buiten de muren van het ziekenhuis.

Klik hier voor het volledige artikel.

Masterclass Oncologie - LWDO regio Limburg

Op 12 december 2023 werd door de afdeling Limburg van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) de Masterclass Oncologie in Maastricht georganiseerd, in samenwerking met het Maastricht UMC+.
Lees hier alles over deze masterclass >>

De LWDO is een erkend netwerk van

Logo Nederlandse Vereniging Diëtisten

De LWDO werkt samen met

Logo KWF 2023
Logo Kenniscentrum ondervoeding

Contactformulier