logo
 

 

Zorgstandaard, zorgmodule en zorgpad

 

Een zorgstandaard is bedoeld om goede zorg voor chronisch zieken te waarborgen. De <Zorgstandaard kanker> beschrijft de norm, de organisatie van de zorg en de kwaliteitsindicatoren waaraan de zorg moet voldoen in de verschillende fasen van de ziekte.

 

De <zorgmodule Voeding> beschrijft de norm voor goede voedingszorg als onderdeel van de behandeling van patiënten met risicofactoren en/of chronische ziekten.

 Fig 10.2 Stroomschema keuze zorgprofiel Handboek Voeding en Kanker

 

Zorgpad Voeding bij kanker: een tumorspecifiek zorgpad beschrijft per tumortype het logistieke pad dat de patiënt doorloopt binnen de oncologische zorg van de eerste klacht tot en met follow-up dan wel de palliatieve fase.

 

Bronnen:

  1.        Zorgstandaard Kanker, (NFK, IKNL, KWF, versie 3, 2014): 
  2.        Zorgmodule Voeding, (NVD, Amsterdam 2012): 
  3.         Rapport ’Zorgketen kankerpatiënten moet verbeteren’ (IGZ, 2009)