logo
 

Links

Verenigingen , werkgroepen, netwerken, e.d.

Fysiotherapie/revalidatie

Patiëntenverenigingen

Preventie van kanker

Praktische voedingsbrochures en kookboeken

Gevoed met kennis

Voeding & Kanker Info

 

Verenigingen, werkgroepen, netwerken, e.d.

 

LODHS (Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie)

 

CHIODAZ (Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen) 

 

PWHHT (Paramedische Werkgroep Hoofd-Halstumoren)

Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van zeven verschillende paramedische disciplines die betrokken zijn bij de zorg aan patiënten met een tumor in het hoofd halsgebied:  

  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten
  • Nederlandse Fysiotherapie Halsklierdissectie Studie Groep
  • Paramedische Werkgroep Hoofd Hals Oncologie van logopedisten
  • Paramedische Werkgroep Hoofd Hals Oncologie van maatschappelijk werkenden
  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
  • Verpleegkundige Werkgroep Hoofd Hals Oncologie
  • Nederlandse Vereniging medische beeldvorming en Radiotherapie 

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Expertisecentrum op het gebied van kankerregistratie, onderzoek, kennisdeling en zorginnovatie

 

V&VN Oncologie

Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

 

GeriOnNe (Stichting Geriatrische Oncologie Nederland)

Het doel van GeriOnNe is: optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor oudere patiënten met kanker.

 NVO (Nederlands Voedingsteam Overleg)

Stichting die zich inzet voor voedingsteams in Nederlandse zorginstellingen.

 SIB op maat (SIB= Samenstellen Informatie over Bijwerkingen)

Bevat patienteninformatie over bijwerkingen van medicijnen die gebruikt worden ter
behandeling van kanker. Elke bijwerking is voorzien van adviezen voor de patiënt.

 

 naar boven

pastedGraphic.png

 

Gevoed met kennis

Van A t/m Z een schat aan informatie over ondervoedingparenterale voeding en sondevoeding van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

 

Zakboek dietetiek

 

beleefjesmaak

 

pt-global.org

Artsenwijzer diëtetiek

pastedGraphic.png

  

Fysiotherapie/revalidatie

Onconet.nu

Een netwerk van fysiotherapeuten met specifieke deskundigheid t.a.v. het trainen van oncologische patiënten tijdens de behandeling. 

www.verwijsgidskanker.nl

Locatieadressen van fysiotherapeuten met oncologieervaring 

 

FyNeOn (Fysiotherapie Netwerk Oncologie)

Een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten met diverse specialismes in en met affiniteit met oncologie.

 

 

 

 naar boven