logo
 

Regionale werkgroepen

Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) ondersteunt zorgverleners in de oncologische zorg. Regionale werkgroepen diëtetiek zijn daarbij aangesloten. Leden zijn diëtisten uit zowel de eerste, tweede als derde lijn met aandachtsgebied oncologie. Het doel is de oncologische zorg van diëtisten in de regio te bevorderen door het uitwisselen van kennis en ervaring en door samenwerking met andere oncologische zorgverleners. 

Neem voor meer informatie contact op met onderstaande voorzitters/ contactpersonen of kijk op IKNL.

Via de IKNL-shop kan ook informatie besteld of gedownload worden, bijvoorbeeld samenvattingskaartjes van een richtlijn.

 

Locatie Amsterdam: (regio Noord-Holland en Flevoland)

Voorzitter: Jolanda Gijben, diëtist DieetCompleet

jgijben@dieetcompleet.nl

 

Locatie Groningen

Voorzitter: Alien Oldenbroek, diëtist Zorgcombinatie Noorderboog-Diaconessenhuis

oldenbroeka@isala-diac.nl 

 

Locatie Enschede:

Voorzitter: Annemieke Jaartsveld, diëtist Ziekenhuisgroep Twente

A.Jaartsveld@zgt.nl 

 

Locatie Maastricht

Voorzitter/contactpersoon: Suzanne Tillman

E Suzanne Tillman  

 

Locatie Nijmegen:

Voorzitter: Aline van Kempen, diëtist Ziekenhuis Rijnstate

E  avankempen@rijnstate.nl 

 

Locatie Rotterdam/Leiden

Roulerend voorzitterschap, contactpersoon: Maureen Scholten, diëtist  Groene Hart Ziekenhuis

E  y.kilian@dieetistopsport.nl

 

Locatie Utrecht:

voorzitter: Herma ten Have, Careyn Gezondheids Service

E  H.tenHave@careyn.nl 

  

Locatie Eindhoven

Voorzitter: Rianne van Lieshout, diëtist MMC

E  r.vanlieshout@mmc.nl