logo
 

De missie van de LWDO is het optimaliseren van de voedingszorg op het gebied van de oncologie door:

 

  1. een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen;
  2. ontwikkelingen in de oncologie en de oncologische diëtetiek te volgen en ervaringen, nieuwe ideeën en ontwikkelingen op dit gebied uit te wisselen en te bediscussiëren;
  3. waar mogelijk en relevant standpunten op basis van (literatuur)onderzoek, ervaring en nieuwe ontwikkelingen te formuleren en uit te dragen, zoveel mogelijk in samenwerking met andere disciplines;
  4. kennis op het gebied van de oncologische diëtetiek uit te dragen naar professionele hulpverleners;
  5. het aanspreekpunt te zijn voor andere disciplines en instanties op het gebied van de voedingszorg bij kanker.